แคตตาล็อกหลักสูตรการเงินออนไลน์

แคตตาล็อกหลักสูตรการเงินออนไลน์

การวางแผนทางการเงิน
C63007: องค์กรการเงินชุมชนที่ดี ต้องพร้อมทั้ง 7 ด้าน

องค์กรการเงินชุมชนที่ดีจะต้องมีความพร้อมทั้ง 7 ด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนและชุมชน

การบริหารหนี้
F63005: นโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน 5 มิติ

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

การออม
B63009: 3 พลัง เพิ่มค่าเงินออม

ไม่ว่าจะวัยไหน หรือฐานะการเงินเป็นอย่างไร ทุกคนก็ควรวางแผนการเงินทั้งนั้น

การวางแผนเกษียณ
G63002: วัยเก๋า ๆ ก็หาเงินเข้ากระเป๋าได้ เกษียณแล้วจะยังมีรายได้จากแหล่งไหน

เรามาดูกันว่า วัยเกษียณมีรายได้ช่องทางใดบ้างที่สามารถใช้สินทรัพย์สร้างรายได้

การวางแผนเกษียณ
G63003: เหตุผลที่ทำให้แผนเกษียณผิดพลาด

เราควรเริ่มวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณตั้งแต่วันนี้ เพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ

การลงทุน
E63006: มือใหม่อยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องเริ่มจากตรงไหน ?

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เรามาดูวิธีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต้องเริ่มจากตรงไหน ?

การลงทุน
E63007: เงินออมและเงินลงทุน เรื่องเงิน ๆ ที่ควรทำความเข้าใจ

ความแตกต่างระหว่างเงินออมและเงินลงทุน

ภัยทางการเงินและอิเล็กทรอนิกส์
A63009: ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตต้องระวังอะไรบ้าง

ข้อควรระวังจากภัยทางการเงินจากการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต

การลงทุน
E63008: วิธีซื้อกองทุนผ่าน MyMo MyFund

มาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน "MyMo MyFund" กัน

การวางแผนธุรกิจ
D63005: การทำแผนธุรกิจเบื้องต้น

การวางแผนงานที่ดีถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จ

บริการทางการเงินกับธนาคารออมสิน
H63001: บริการทางการเงิน (สินเชื่อ 4 ประเภท)

เรามีข้อมูลของสินเชื่อ 4 ประเภทมาให้พิจารณา เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างธุรกิจ หรือขยายธุรกิจในอนาคต

การวางแผนธุรกิจ
D63006: ปัญหายอดฮิตของผู้ประกอบการรายย่อย

รวบรวมปัญหายอดฮิตที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในการประกอบธุรกิจ SMEs พร้อมวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น