การบริหารหนี้

F63005: นโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน 5 มิติ

รายละเอียดของหลักสูตร:

นโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนมี 5 มิติ

  1. ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
  2. ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยจัดให้มี “จุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ” ให้ลูกหนี้ร้องทุกข์และขอคำปรึกษา ณ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ
  3. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป
  4. ฟื้นฟูศักยภาพของลูกหนี้ เช่น การหารายได้ ฝึกอบรมอาชีพ สร้างวินัยการเงิน
  5. สร้างภูมิคุ้มกัน สนับสนุน

ห้องเรียน:


เปิด

นโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน 5 มิติ

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด