การบริหารหนี้

F63003: ช่วยด้วย เป็นหนี้นอกระบบ

รายละเอียดของหลักสูตร:

หนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่มีมานาน ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่มีหนี้นอกระบบ เรามีวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนมาแนะนำ

ห้องเรียน:


เปิด

ช่วยด้วย เป็นหนี้นอกระบบ

ระยะเวลา:
17 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด