การวางแผนทางการเงิน

C63006: วางแผนการเงินเท่ากับวางแผนชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตร:

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นการจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงิน ทั้งรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป โดยควรบันทึกไว้ทุกวันเพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินว่าในแต่ละวัน แต่ละเดือนคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไร และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนได้ ซึ่งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นพื้นฐานขั้นต้นของการบริหารจัดการเงินต่อไป สามารถนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้ หรือรับรู้ว่ามีการใช้จ่ายที่ผิดปกติขึ้นหรือไม่ เช่น เดือนนี้มียอดค่าอาหารที่สูงขึ้นกว่าเดือนอื่น ๆ ก็จะช่วยให้เราตระหนักได้ว่ามีการใช้เงินในส่วนนี้ที่เกินตัวไป และระมัดระวังในการใช้จ่ายในเดือนถัดไป

- การวางแผนการเงินคืออะไร

- การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

- ตรวจเช็คสภาพการเงิน

- หลักการวางแผนการเงินสากล

- หลักของการเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน

- แบ่งการออมและลงทุนเป็นแต่ละเป้าหมาย

ห้องเรียน:


เปิด

วางแผนการเงินเท่ากับวางแผนชีวิต

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด