การลงทุน

E63005: นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

รายละเอียดของหลักสูตร:

ธุรกิจในโลกแห่งการแข่งขัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นตลาดการค้าไร้พรมแดน ทุกธุรกิจล้วนต้องการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ต้องการให้สินค้าหรือบริการของตนนั้นมีความโดดเด่น น่าดึงดูดใจ เพิ่มยอดขายและรักษาคุณค่าของสินค้าและบริการเอาไว้ให้นานที่สุด สิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ นั่นก็คือ นวัตกรรม นั่นเอง

 

ห้องเรียน:


เปิด

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า

ระยะเวลา:
17 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด