การลงทุน

E63003: เทคโนโลยีช่วยยอดขายคุณได้อย่างไร

รายละเอียดของหลักสูตร:

เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกนำเข้ามาใช้โดยปรับให้เข้ากับธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนต่าง ๆ ลงได้ และสามารถเพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้น

ห้องเรียน:


เปิด

เทคโนโลยีช่วยยอดขายคุณได้อย่างไร

ระยะเวลา:
17 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด