ดอกเบี้ยปัง สุขเต็มสิบ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี*

17 ต.ค. 2566


ดอกเบี้ยปัง สุขเต็มสิบ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี*

 

รายละเอียดเงินฝาก :

เงื่อนไขการฝาก

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 2. บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 3. นิติบุคคลทุกประเภท
 4. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.11 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2566

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 10 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อฝากครบ 10 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้.
โพสต์โดย : แอดมิน โอเอฟแอล

ข่าวสารอื่นๆ