อบรมเติมทักษะสร้างท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง...สู่เบตง ยะลา เมืองแห่งท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพ

5 พ.ค. 2565


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมพันธมิตร เชิญชวนผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพด้านท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรม "เติมทักษะสร้างท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง...สู่เบตง ยะลา เมืองแห่งท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพ" 

 

ในวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00-16.30 น.

ภายใต้โครงการ “สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ปลายด้ามขวานทอง”

 

ลงทะเบียนได้ตามนี้ https://e-training.tpqi.go.th/courses/476/info

โพสต์โดย : แอดมิน โอเอฟแอล

ข่าวสารอื่นๆ