อบรมออนไลน์หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน ในพื้นที่ระบบราง”

3 ก.พ. 2565


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน ในพื้นที่ระบบราง” วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM เป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านความปลอดภัย ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติในงาน เพื่อสร้างและตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

โดยวิทยากรมืออาชีพ คุณจิราภรณ์ ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) และคุณปุณวิพัชร์ โชติศิรพงษ์  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) 

 

ลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซด์ https://oomtang.gsb.or.th หรือ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น ได้แล้ว ทั้งระบบ Apple App store และ Google Play Store ได้ที่ http://onelink.to/wsqgyh หรือ https://e-training.tpqi.go.th/courses/399/info

 

โพสต์โดย : แอดมิน โอเอฟแอล

ข่าวสารอื่นๆ