ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนช่วยกันอุดหนุนเสื้อผ้าทอจากธรรมชาติ ซึ่งทอด้วยมือของผู้พิการทางสายตา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ "ลายผ้าเนตรฤทัย ผ้าทอผืนนี้ใช้ใจแทนตา"

17 ก.พ. 2565


❤️ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนช่วยกันอุดหนุนเสื้อผ้าทอจากธรรมชาติ  ซึ่งทอด้วยมือของผู้พิการทางสายตา  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ "ลายผ้าเนตรฤทัย  ผ้าทอผืนนี้ใช้ใจแทนตา"  

 

โพสต์โดย : แอดมิน โอเอฟแอล

ข่าวสารอื่นๆ