ชวนอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2-3

22 เม.ย. 2565


สคช. ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต 

สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต 

ชมรมบริหารงานบุคคล จังหวัดภูเก็ต 

ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้าน 

ครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ และธนาคารออมสิน 

ชวนอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2-3 เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกําลังคน นําไปสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่คนในอาชีพ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากลได้

 

ในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2565

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://e-training.tpqi.go.th/courses/474/info

โพสต์โดย : แอดมิน โอเอฟแอล

ข่าวสารอื่นๆ