ความรู้ทางการเงินสำหรับผู้ใช้สินเชื่อกับธนาคารออมสิน

FL001: ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับมือใหม่

รายละเอียดของหลักสูตร:

ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับมือใหม่ ที่ต้องการเข้าถึงเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินในชีวิตประจำวัน

ห้องเรียน:


เปิด

ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับมือใหม่

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด