การวางแผนเกษียณ

G63003: เหตุผลที่ทำให้แผนเกษียณผิดพลาด

รายละเอียดของหลักสูตร:

คนวัยเกษียณส่วนใหญ่มักต้องพึ่งพาอาศัยลูกหลาน เพราะวางแผนเกษียณผิดพลาด ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในหลาย ๆ เรื่อง ดังนี้

     - เริ่มเก็บเงินช้าเกินไป

     - ลืมคิดถึงเงินเฟ้อ

     - เกษียณเร็วเกินไป

     - คาดการณ์อายุขัยไว้น้อยเกิน

     - ประเมินค่าใช้จ่ายต่ำไป

     - มีแต่การออม ไม่มีการลงทุน

     - เกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างทาง (ทั้งก่อนและหลังเกษียณ)

ห้องเรียน:


เปิด

เหตุผลที่ทำให้แผนเกษียณผิดพลาด

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด