บริการทางการเงินกับธนาคารออมสิน

H63003: สินเชื่อเพื่อประชาชน

รายละเอียดของหลักสูตร:

“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ที่ธนาคารออมสินพร้อมช่วยคนไทย ทำหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ โดยมีรายละเอียดของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบดังนี้
1. จุดประสงค์การกู้
2. คุณสมบัติผู้กู้
3. จำนวนเงินให้กู้
4. หลักประกันในการนำมายื่นกู้

ห้องเรียน:


เปิด

สินเชื่อเพื่อประชาชน

ระยะเวลา:
9 มิ.ย. 2564 - 1 ม.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด