การบริหารหนี้

F63006: วิธีสร้างประโยชน์จากการเป็นหนี้ เป็นหนี้อย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตร:

เป็นหนี้ยังไง ให้ชีวิตดีขึ้น

  1. หนี้เพื่อสร้างอนาคต (กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
  2. หนี้สร้างเนื้อสร้างตัว (กู้ซื้อบ้านเพื่อพักอาศัย, กู้ซื้อรถ (กรณีที่คุ้มค่ากว่าค่ารถสาธารณะ), กู้เพื่อดูแลครอบครัวเมื่อจำเป็น)
  3. หนี้สร้างรายได้ (กู้เงินทำธุรกิจส่วนตัว, กู้เพื่อซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ มาต่อยอดธุรกิจ, กู้ซื้อรถไว้ประกอบอาชีพ เช่น ขนส่งของ ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, กู้ซื้ออสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่าหรือขายต่อ)

 

ห้องเรียน:


เปิด

วิธีสร้างประโยชน์จากการเป็นหนี้ เป็นหนี้อย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด