การลงทุน

E63010: เส้นบาง ๆ ระหว่างการเก็งกำไรกับการลงทุน เรื่องที่มือใหม่ควรทำความเข้าใจก่อนเลือก

รายละเอียดของหลักสูตร:

การออมเงินเก็บไว้เพียงอย่างเดียว ยังไม่ให้ผลตอบแทนที่มากพอ หลายคนจึงมองหาโอกาสเพื่อให้เงินออมที่มี ทำงาน งอกเงย แตกดอก ออกผล เพิ่มพูนจำนวนให้มากกว่าการออม โดยการนำเงินนั้นไปลงทุน นั่นเอง แต่การเก็งกำไรกับการลงทุนเป็นเหมือนเส้นบาง ๆ ดังนั้น มือใหม่ควรทำความเข้าใจ

- การเก็งกำไร คืออะไร

- การลงทุน คืออะไร

- ความแตกต่างระหว่างการเก็งกำไรกับการลงทุน

- การลงทุนที่ดีควรเป็นอย่างไร

ห้องเรียน:


เปิด

เส้นบาง ๆ ระหว่างการเก็งกำไรกับการลงทุน เรื่องที่มือใหม่ควรทำความเข้าใจก่อนเลือก

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด