ภัยทางการเงินและอิเล็กทรอนิกส์

A63010: ภัยจากเอกสารทางการเงิน

รายละเอียดของหลักสูตร:

การทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะมีเอกสารให้คุณเตรียมเป็นจำนวนมาก แต่คุณรู้ไหมว่า การเซ็นเอกสารก็เป็นส่วนสำคัญ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีธนาคาร เป็นต้น ล้วนแต่เป็นข้อมูลส่วนตัวและสำคัญที่คุณต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ไปด้วย ว่าใช้ในการทำอะไรบ้าง ถ้าหากคุณไม่เซ็นเอกสารมีโอกาสเป็นโมฆะได้ และทำให้เกิดอันตรายจากการนำเอกสารของคุณไปแอบอ้างทำอย่างอื่นได้อีกด้วย

- ภัยที่มากับเอกสารทางการเงิน

- วิธีการเซ็นสำเนาเอกสารสำคัญ

- สลิปโอนเงินปลอม

- การปลอมแปลงเอกสาร

ห้องเรียน:


เปิด

ภัยจากเอกสารทางการเงิน

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด