การออม

B63010: ตั้งเป้าหมายการออมทีละนิดเปลี่ยนแนวคิดการใช้เงินแบบใหม่เพื่อความมั่นคงในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตร:

สำหรับบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายการออมยากเกินไป หรือใช้ระยะเวลานานเกินไปจนท้อใจ ออมยังไงก็ไม่ถึงเป้าหมายสักที ให้คุณตั้งเป้าหมายการออมเงินออกเป็น 3 ระยะ

     - ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)

     - ระยะกลาง (1-3 ปี)

     - ระยะยาว (3 ปีขึ้นไป)

ห้องเรียน:


เปิด

ตั้งเป้าหมายการออมทีละนิดเปลี่ยนแนวคิดการใช้เงินแบบใหม่เพื่อความมั่นคงในอนาคต

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด