การวางแผนธุรกิจ

D63007: การวางแผนการเงิน สำหรับนักธุรกิจมือใหม่รายย่อย

รายละเอียดของหลักสูตร:

นักธุรกิจมือใหม่ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรับมือกับธุรกิจอย่างรอบครอบ ด้วยการวางแผนการเงินสำหรับนักธุรกิจมือใหม่รายย่อย (เงินลงทุนไม่เกิน 200,000 บาท)

     - การพัฒนาสินค้า

     - การสร้างรายได้

     - การควบคุมต้นทุน

     - การทำการตลาด

     - การทำบัญชี

     - การหาเงินทุน

ห้องเรียน:


เปิด

การวางแผนการเงิน สำหรับนักธุรกิจมือใหม่รายย่อย

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด