บริการทางการเงินกับธนาคารออมสิน

H63001: บริการทางการเงิน (สินเชื่อ 4 ประเภท)

รายละเอียดของหลักสูตร:

ธนาคารออมสินมีการให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ การให้บริการสินเชื่อที่สามารถเลือกได้อย่างตรงตามความต้องการของตัวเอง และเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ วันนี้เรามีข้อมูลของสินเชื่อ 4 ประเภทมาให้พิจารณา เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างธุรกิจ หรือขยายธุรกิจในอนาคต
     1. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
     2. สินเชื่อ Street Food
     3. สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
     4. สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

ห้องเรียน:


เปิด

บริการทางการเงิน (สินเชื่อ 4 ประเภท)

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด