การลงทุน

E63007: เงินออมและเงินลงทุน เรื่องเงิน ๆ ที่ควรทำความเข้าใจ

รายละเอียดของหลักสูตร:

เงินออมและเงินลงทุน สองคำนี้มีความหมายแตกต่างกัน แต่ก็ยังมีหลายคนคิดว่าสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งสองคำนี้นอกจากจะแตกต่างกันในเรื่องความหมายแล้ว ยังแตกต่างในเรื่องของความเสี่ยงและการรับผลตอบแทนอีกด้วย

     - เงินออม คืออะไร

     - เงินลงทุน คืออะไร

     - ความแตกต่างระหว่างเงินลงทุนและเงินออม

     - เลือกลงทุนอย่างไรให้ได้ผล

ห้องเรียน:


เปิด

เงินออมและเงินลงทุน เรื่องเงิน ๆ ที่ควรทำความเข้าใจ

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด