การวางแผนเกษียณ

G63002: วัยเก๋า ๆ ก็หาเงินเข้ากระเป๋าได้ เกษียณแล้วจะยังมีรายได้จากแหล่งไหน

รายละเอียดของหลักสูตร:

เมื่อหยุดทำงานเท่ากับไม่มีรายได้ “รายได้จากลูกหลาน” จึงเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ รู้หรือไม่ว่าในวัยเกษียณยังมีช่องทางการสร้างรายได้หลังเกษียณอีกด้วย

     - เงินก้อนใหญ่ (กองทุนประกันสังคม (แบบบำนาญ), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น)

     - รายได้ประจำ (กองทุนประกันสังคม (แบบบำเหน็จ), เงินปันผลจากหุ้นและกองทุนรวม, เงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจส่วนตัวสำหรับวัยเกษียณ)

ห้องเรียน:


เปิด

วัยเก๋า ๆ ก็หาเงินเข้ากระเป๋าได้ เกษียณแล้วจะยังมีรายได้จากแหล่งไหน

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด