การออม

B63009: 3 พลัง เพิ่มค่าเงินออม

รายละเอียดของหลักสูตร:

หากเราต้องการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีชีวิตที่มั่งคั่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก วางแผนการเงินให้เป็น นั่นเพราะการวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตอย่างเป็นระบบ ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายและมีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน มีเงินออมไว้เก็บเกี่ยวดอกผล หรือลงทุนในอนาคตได้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและมั่นคงนั่นเอง

     - ใครบ้างที่ต้องวางแผนการเงิน

     - ขั้นตอนของการวางแผนทางการเงิน

     - หากเป็นหนี้ สามารถออมเงินตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่

ห้องเรียน:


เปิด

3 พลัง เพิ่มค่าเงินออม

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด