การออม

B63005: ชีวิตเสี่ยงทันที แค่คุณไม่มีเงินออม

รายละเอียดของหลักสูตร:

รู้หรือไม่? หากคุณใช้จ่ายเงิน โดยขาดความยั้งคิดและไม่มีการวางแผนการออม คุณอาจจะต้องเจอกับภาวะเสี่ยงทางการเงินที่ส่งผลต่อชีวิตในระยะยาว

ห้องเรียน:


เปิด

ชีวิตเสี่ยงทันที แค่คุณไม่มีเงินออม

ระยะเวลา:
17 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด