การบริหารหนี้

F63002: หนี้ดี-หนี้เสียคืออะไร

รายละเอียดของหลักสูตร:

หนี้มีทั้งหนี้ดีและหนี้เสีย และสามารถแยกแยะได้ว่าหนี้ไหนควรจัดการก่อน หรือเป็นการสร้างหนี้ที่เป็นหนี้ดีแทนหนี้เสีย จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ง่ายขึ้น

ห้องเรียน:


เปิด

หนี้ดี-หนี้เสียคืออะไร

ระยะเวลา:
17 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด