การวางแผนทางการเงิน

C63005: การตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ดีต้องมี SMART

รายละเอียดของหลักสูตร:

เพราะทุกความฝันของคนเรามักต้องแลกมาด้วยเงินมากมาย จึงทำให้ความฝันเหล่านั้นไม่เป็นจริงเสียที คุณสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายทางการเงินได้ด้วย SMART มาดูความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละตัวกัน

ห้องเรียน:


เปิด

การตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ดีต้องมี SMART

ระยะเวลา:
17 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด