ภัยทางการเงินและอิเล็กทรอนิกส์

A63008: รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ

รายละเอียดของหลักสูตร:

รู้หรือไม่ว่า…ทุกครั้งที่คุณไปใช้บริการทางการเงิน ไม่ว่าจะฝากเงิน ขอสินเชื่อ หรือบริการอื่น ๆ กับสถาบันการเงิน คุณมี “สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน” เพราะการได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมถือเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับ แต่ในขณะเดียวกัน คุณเองก็จำเป็นต้องรู้เพื่อปกป้องสิทธิและหน้าที่ของตนเองด้วย รู้ไว้จะได้ไม่เสียเปรียบ

ห้องเรียน:


เปิด

รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ

ระยะเวลา:
16 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด