การออม

B63003: ออมเงินตั้งแต่เด็ก โตไปจะได้ไม่ลำบาก

รายละเอียดของหลักสูตร:

การออมยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เด็กสามารถเรียนรู้และฝึกพฤติกรรมการออมได้อย่างรวดเร็ว และเงินเก็บยิ่งมีมากก็ยิ่งส่งผลดีกับชีวิต ยิ่งเราเริ่มเก็บเงินเร็วเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีประสบการณ์ในการบริหารเงินมากเท่านั้น แน่นอนว่าสำหรับเด็ก การที่จะเริ่มมีเงินเก็บนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ควรปฏิบัติเป็นตัวอย่างในเรื่องการใช้เงินอย่างประหยัดใช้เงินอย่างสมเหตุสมผล ให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักรู้ด้วยเช่นกัน เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็ก ๆ พร้อมจะเรียนรู้และเห็นความสำคัญของการออมเงินได้ง่ายขึ้น

ห้องเรียน:


เปิด

ออมเงินตั้งแต่เด็ก โตไปจะได้ไม่ลำบาก

ระยะเวลา:
16 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด