การออม

B63002: ออมเงินไว้ สบายทั้งชาติ

รายละเอียดของหลักสูตร:

ความร่ำรวยและชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงิน มักเริ่มต้นมาจากคำว่า “ออม” เสมอ ใครที่เริ่มเก็บออมได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า และโปรดรู้ไว้ว่า... คุณกำลังเดินหน้าสู่ความมั่งคั่ง

ห้องเรียน:


เปิด

ออมเงินไว้ สบายทั้งชาติ

ระยะเวลา:
9 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด