ภัยทางการเงินและอิเล็กทรอนิกส์

A63007: ระวังคนดีกลายพันธุ์

รายละเอียดของหลักสูตร:

ข้อจำกัดบางอย่างทำให้สาขาธนาคารไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนในระดับฐานรากมีข้อจำกัด จึงเกิดการบริการสถาบันการเงินชุมชนขึ้น เพื่อช่วยชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้อย่างแท้จริง สถาบันการเงินนั้น อาศัยความคุ้นเคย การรู้จักกันในหมู่บ้าน หรือชุมชน ทำให้สามารถตามเก็บหนี้ได้ และมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่า  บางครั้งอาจมีกลุ่มผู้ฉวยโอกาสจากการตั้งสถาบันการเงินชุมชน ทำสิ่งที่ไม่ควรและไม่ถูกต้อง สามารถรู้ทันวิธีสังเกตองค์กรการเงินชุมชนแบบไหนที่เชื่อถือได้จากการเรียนหลักสูตรนี้

ห้องเรียน:


เปิด

ระวังคนดีกลายพันธุ์

ระยะเวลา:
9 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด