การวางแผนทางการเงิน

C63003: 3 GEN ความต่างของวัยกับการวางแผนการเงิน

รายละเอียดของหลักสูตร:

การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัย ต่างมีความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมไปถึงการใช้เงินที่ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง ด้วยสาเหตุที่ในแต่ละช่วงวัยมีเป้าหมายและการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน ซึ่งทำให้การยอมรับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันด้วย ดังนั้นคนในแต่ละวัยควรให้ความสำคัญกับการจัดการเงินและชีวิตแต่ละด้านให้ตรงจุดมากที่สุด และการวางแผนการเงินก็มีความสำคัญมากเช่นกัน

 

ห้องเรียน:


เปิด

3 GEN ความต่างของวัยกับการวางแผนการเงิน

ระยะเวลา:
25 ก.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด