ภัยทางการเงินและอิเล็กทรอนิกส์

A63006: ใครมาชวน รับจ้างเปิดบัญชี ห้ามหลงเชื่อเด็ดขาด

รายละเอียดของหลักสูตร:

การรับจ้างเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นเอาบัญชีของเราไปใช้ หากบัญชีของเราถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางทุจริต เราอาจกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในกระทำความผิดไปด้วย

- โทษตามกฎหมายสำหรับการรับจ้างเปิดบัญชี

- วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

- ถ้าเราตกเป็นเหยื่อของการเปิดบัญชี เราควรทำอย่างไร

ห้องเรียน:


เปิด

ใครมาชวน รับจ้างเปิดบัญชี ห้ามหลงเชื่อเด็ดขาด

ระยะเวลา:
25 ก.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด