การวางแผนทางการเงิน

C63002: ผ่อนบ้าน-ผ่อนรถ ควรมีเงินเดือนประมาณเท่าไร

รายละเอียดของหลักสูตร:

รถและบ้าน คือ ความฝันของหลายๆคน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเงินดือนและเงินเก็บ เมื่อซื้อด้วยเงินสดไม่ได้ก็ต้องใช้การกู้เงินและผ่อนชำระกับทางธนาคาร ดังนั้นการสำรวจความพร้อมของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ทั้งรถและบ้าน ในขณะที่ไม่สามาถผ่อนชำระหนี้ได้ จะทำให้เกิดผลลบมากกว่า ดังนั้นควรตัดสินใจให้ดีไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจซื้อของที่มีมูลค่าสูงที่จะทำให้คุณเป็นหนี้ไปอีกหลายปี

 

ห้องเรียน:


เปิด

ผ่อนบ้าน-ผ่อนรถ ควรมีเงินเดือนประมาณเท่าไร

ระยะเวลา:
25 ก.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2570
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด