ความรู้คู่โรงจำนำ

PPO1: ความรู้คู่โรงรับจำนำ

รายละเอียดของหลักสูตร:

ความรู้คู่โรงรับจำนำ : ขั้นตอนการใช้บริการโรงรับจำนำ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำทรัพย์สินของตนเอง มาจำนำกับโรงจำนำของรัฐ

ห้องเรียน:


เปิด

ความรู้คู่โรงรับจำนำ

ระยะเวลา:
-
จำนวนที่นั่ง:
ไม่จำกัด