เครื่องมือวางแผนเกษียณ

คำนวณเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณ โดยทั่วไปจะคำนวนด้วยสูตร "เงินเก็บก่อนเกษียณ = รายจ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ x 12 x จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ" เช่น ต้องการใช้จ่ายเดือนละ 20,000 บาท ไปอีก 20 ปี ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย = 20,000 x 12 x 20 = 4,800,000 บาท

ประเมินแผนการเงินเพื่อการเกษียณ

 

บาท
บาท
บาท
บาทต่อเดือน

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง