เครื่องคำนวณหาจุดคุ้มทุน

ตัวอย่าง : ลุงพลมีอาชีพขายกล้วยแขก
- ต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเช่าที่, ค่าอุปกรณ์ 2,000 บาท
- ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย เช่น ค่ากล้วย, ค่าน้ำมัน, ค่าถุงกระดาษ 10 บาทต่อถุง
- ราคาขายต่อหน่วย 20 บาทต่อถุง
ผล : ต้องขายมากกว่า 200 ถุง และให้ได้รับเงินมากกว่า 4,000 บาท จึงมีกำไร
 

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง