เครื่องคำนวณความสามารถในการกู้

ระบุข้อมูลความสามารถในการกู้

 
   1. ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น
   2. ระยะเวลาการกู้สูงสุด 30 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
   3. ยอดค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ต่อเดือน
   4. โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
   5. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง